Om IGANG

IGANG Totalentreprenør håndterer totalentrepriser innen nærings- og boligbygg for private og offentlige utbyggere. Hovedsatsingsområdet er større bygg, men vi vurderer de fleste prosjekt, så ikke vær redd for å ta kontakt. Vårt kanskje største fortinn ligger i den omfattende erfaringen vi har med større, komplekse næringsbygg.

Selv om vi er en relativt liten bedrift, har vi tung kompetanse og god gjennomføringsevne. Og vi er sultne på utfordrende oppgaver. Som navnet vårt tilsier, er vi opptatt av god framdrift. Vi vil i gang, og det vet vi utbyggerne også vil. Selvsagt uten at det går utover sikkerhet, økonomi og kvalitet. Det handler om vilje til å strekke seg litt lenger. Om å stå på noen timer ekstra. Og om å kjenne systemer, rutiner og de rette personene. Det er oss.

IGANG Totalentreprenør