Tjenester

Prosjekt- og eiendomsutvikling
Vi har god erfaring og kunnskap innen optimalisering av bygg og eiendommer i tidligfase. Det er i denne fasen det er mest å hente, både med tanke på økonomi og funksjoner, og vi ønsker gjerne å bistå med vurdering av kostnadsoptimale løsninger som gir kunden størst mulig verdi. Hva som gir verdi for markedet og kunder varierer. Det kan være fleksibilitet, kvadratmeterpriser, arbeidsplasser, miljø og BREEAM, utnyttelsesgrad, arkitektur, spesielle funksjonskrav, noe helt annet eller alt sammen. Vi har inngående kjennskap til leverandører, krav, offentlige instanser og systemer, og i samspill med deg som kunde ønsker vi å kartlegge behov, optimalisere og få gang på ditt prosjekt!

Totalentrepriser
Vi har tung erfaring med utvikling og gjennomføring/bygging av byggeprosjekter innenfor blant annet følgende grupper:

 • Kontor- og næringsbygg
 • Offentlige bygg
 • Flerbrukshaller og idrettshus
 • Boliger
 • Kjøpesenter
 • Høgskoler
 • Spesialskoler
 • Helikoptersimulator/-bygg
 • Barnehage
 • Brannstasjon
 • Legevakt
 • Bilbutikk
 • Sykehus/dagskirugi
 • Hotell

For mer informasjon om hvilke erfaring vi har, ta kontakt med oss.

IGANG Totalentreprenør