Sentralgodkjenning Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter
IGANG Totalentreprenør sin sentralgodkjenning finner du her

Miljøfyrtårnsertifisert Vår virksomhet er Miljøfyrtårnsertifisert. Noe som innebærer at vi dokumenterer at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.
Send oss gjerne dine innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen kan forbedres til post@igent.no

Klima- og miljørapport for 2023 er tilgjengelig på forespørsel.

STARTBANK Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for BA-næringen. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i BA- næringen kan konkurrere på like vilkår.

Ved å forholde seg kun til firmaer som har vært gjennom en registreringsprosess, vil både oppdragsgiver og leverandører ha langt større grad av sikkerhet når avtalen inngås, og med større sannsynlighet vite at det er seriøse aktører som deltar i prosjektene

IGANG Totalentreprenør