Lager og showroom med grunnflate på 21.000m² har fått nye fasader i PIR-elementer. Dette innbefatter også nye vinduer, dører, porter og lastebrygger. I tillegg er det bygget opp en ny kontordel med kantine på 300m², og et eget bygg for flisfyr-anlegg. I forbindelse med byggeriet, blir også ca. 20.000m² uteareal oppgradert med ny asfalt etc .

Bryggene blir et maritimt leilighetsprosjekt bestående av 56 leiligheter helt i sjøkanten. Beliggenheten er ideell, fredelig plassert på solsiden av Hommersåkvågen og som en forlengelse av eksisterende bebyggelse ved bryggekanten. Det legges opp til arkitektur i tradisjonell sjøhusstil, med friske farger, moderne detaljer og smarte planløsninger.

Les mer om prosjektet på her

Lagerbygg – Outlet Jæren

IGANG Totalentreprenør fikk oppdraget med utvikling og oppføring av lagerbygget på Industriveien 7, som var en utvidelse av eksisterende lagerbygg.

IGANG Totalentreprenør har fått oppdraget med utvikling og oppføring av Montér sin nye butikk på Håland.

Bygget består av et frostfritt trelastlager, et klimatisert rom for listverk, en innebutikk, en kontorfløy og en sosial sone. Utvendig er det opparbeidet et området for parkering samt en «yard» for lagring av utvendige material.

Deler av tomten ble masseutskiftet før den ble opparbeidet.

Lagerbygg – Industriveien 7 Håland

IGANG Totalentreprenør fikk oppdraget med utvikling og oppføring av lagerbygget på Industriveien 7, som var en utvidelse av eksisterende lagerbygg.

IGANG Totalentreprenør