Bygg for farlig avfall – Pytten

I stor konkurranse med 6 andre klarte vi å levere det beste økonomiske tilbudet til Hå kommune via offentlig innkjøpsrunde på Doffin.

Sammen skal vi gjøre hverdagen din enklere for å være miljøbevist. når du kommer til Pytten med avfallet.

IGANG er under sertifisering som Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi dokumenterer at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Størrelse: 550m²
Tiltakshaver: Hå kommune

IGANG Totalentreprenør