Lager og showroom med grunnflate på 21.000m² har fått nye fasader i PIR-elementer. Dette innbefatter også nye vinduer, dører, porter og lastebrygger. I tillegg er det bygget opp en ny kontordel med kantine på 300m², og et eget bygg for flisfyr-anlegg. I forbindelse med byggeriet, blir også ca. 20.000m² uteareal oppgradert med ny asfalt etc .

IGANG Totalentreprenør