Lagerbygg – Outlet Jæren

IGANG Totalentreprenør fikk oppdraget med utvikling og oppføring av lagerbygget på Industriveien 7, som var en utvidelse av eksisterende lagerbygg.

IGANG Totalentreprenør