IGANG Totalentreprenør har fått oppdraget med utvikling og oppføring av Montér sin nye butikk på Håland.

Bygget består av et frostfritt trelastlager, et klimatisert rom for listverk, en innebutikk, en kontorfløy og en sosial sone. Utvendig er det opparbeidet et området for parkering samt en «yard» for lagring av utvendige material.

Deler av tomten ble masseutskiftet før den ble opparbeidet.

IGANG Totalentreprenør